ค้นหา
ค้นหา
HOTLINE : 062-645-4945
PREMIUM!! FROZEN BAIKAL 6 วัน 5 คืน
PREMIUM!! FROZEN BAIKAL  6 วัน 5 คืน
ทัวร์
ทัวร์รัสเซีย
ทัวร์รัสเซีย ไบคาล
ราคาเริ่มต้น 75,000
รหัสทัวร์ PREMIUM!! FROZEN BAIKAL 6 วัน 5 คืน
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน
สรุปกำหนดการ
วันที่
สถานที่
อาหาร
เช้า | กลางวัน | เย็น
  1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนามบินเอียร์คุสต์
X X X
  2 พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ – พิพิธภัณฑ์ไบคาล – ขับสโนว์โมบิล – สุนัขลากเลื่อน – นั่งเรือยาง
  3 เกาะโอลคอน – หมู่บ้านคูซีร์
  4 ถ้ำน้ำแข็งสีคราม – แหลมโคบอย – หินสามพี่น้อง
  5 เกาะโอลคอน – เมืองเอียร์คุสต์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
  6 สนามบินเอียร์คุตสก์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
X X
สรุปกำหนดการ

1
สถานที่ : สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – สนามบินเอียร์คุสต์
อาหาร : X  X  X

2
สถานที่ : พิพิธภัณฑ์สถาปัตยกรรมไม้ – พิพิธภัณฑ์ไบคาล – ขับสโนว์โมบิล – สุนัขลากเลื่อน – นั่งเรือยาง
อาหาร :    

3
สถานที่ : เกาะโอลคอน – หมู่บ้านคูซีร์
อาหาร :    

4
สถานที่ : ถ้ำน้ำแข็งสีคราม – แหลมโคบอย – หินสามพี่น้อง
อาหาร :    

5
สถานที่ : เกาะโอลคอน – เมืองเอียร์คุสต์ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
อาหาร :    

6
สถานที่ : สนามบินเอียร์คุตสก์ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
อาหาร :   X  X
PREMIUM!! FROZEN BAIKAL 6 วัน 5 คืน

เลือกวันที่ต้องการเดินทาง และกดจองได้เลยค่ะ

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ผู้ใหญ่ [พักคู่]
เด็ก [มีเตียง]
เด็ก [เตียง]
พักเดี่ยว
หมายเหตุ

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ดาวน์โหลด pdf

เงือนไขการจอง

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2018 followmeholiday.com All Rights Reserved. Power BY applezeed.com